ही गुलाबी हवा...

नवशक्ती Web Desk

गुलाबी ड्रेसमध्ये शोभून दिसली प्रार्थना बेहेरे