मुंबईसह राज्यात म्हाडाचा गृहप्रकल्प ; लवकरच लाॅटरी, १२ हजार ७२४ सदनिका होणार उपलब्ध

मुंबईकरांसाठी २,१५२ घरे; १०१८६.७३ कोटींचा निधीची तरतूद
मुंबईसह राज्यात म्हाडाचा गृहप्रकल्प ; लवकरच लाॅटरी,  १२ हजार ७२४ सदनिका होणार उपलब्ध

मुंबईसह राज्यात घरांचा प्रश्न दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण ( म्हाडा) मुंबई, पुणे, कोकण, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद व अमरावती या ठिकाणी मोठे गृह प्रकल्प हाती घेणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मुंबईसह राज्यात तब्बल १२,७२४ सदनिका उपलब्ध होणार आहे. मुंबईकरांसाठी २,१५२ घरे उपलब्ध होणार आहे. म्हाडाने अर्थसंकल्पात यासाठी १०१८६.७३ कोटी रुपये तरतूद केली आहे.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) सन २०२२-२३ चा सुधारित अर्थसंकल्प व सन २०२३-२०२४ चा अर्थसंकल्प प्राधिकरणास नुकताच सादर करण्यात आला. प्राधिकरणाच्या सन २०२३-२०२४ च्या १०१८६.७३ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला व सन २०२२-२०२३ च्या सुधारित ६९३३.८२ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला प्राधिकरणाची नुकतीच मान्यता मिळाली आहे. सन २०२३-२०२४ च्या अर्थसंकल्पात शून्य तूट, तर सन २०२२-२०२३ च्या सुधारित अर्थसंकल्पात ११३६.४७ कोटी रुपयांची तूट दर्शवण्यात आली आहे.

मुंबई मंडळाअंतर्गत येत्या आर्थिक वर्षात २१५२ सदनिकांची उभारणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात ३६६४.१८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंडळातर्फे बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास योजनेसाठी २२८५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अँटॉप हिल वडाळा येथील गृहनिर्माण योजनेसाठी २४ कोटी रुपये, बॉम्बे डाईंग मिल वडाळा योजनेसाठी ३० कोटी रुपये, कोपरी पवई येथील गृहनिर्माण योजनेसाठी १०० कोटी रुपये, कन्नमवार नगर विक्रोळी येथील योजनेसाठी २१३.२३ कोटी रुपये, मागाठाणे बोरिवली येथील योजनेसाठी ५० कोटी रुपये, खडकपाडा दिंडोशी येथील गृहनिर्माण योजनेसाठी १८ कोटी रुपये, पहाडी गोरेगाव येथील गृहनिर्माण योजनेसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. गोरेगांव सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) प्रकल्पासाठी ३०० कोटी रुपये, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प टप्पा १ ब साठी ५९ कोटी रुपये, गोरेगांव मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्पासाठी १० कोटी रुपये, पोलीस गृहनिर्माण प्रकल्प वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

कोकण मंडळाअंतर्गत ५,६१४ सदनिका!

कोंकण मंडळा अंतर्गत ५६१४ सदनिका बांधण्यात येणार असून, सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात ७४१.३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंडळाअंतर्गत विरार बोळींज गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात १० कोटी रुपये, बाळकुम ठाणे गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी ३३ कोटी रुपये, माजिवाडे ठाणे संयुक्त भागीदारी प्रकल्पासाठी ३५ कोटी रुपये, मिरारोड टर्न की प्रकल्पासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

पुणे येथे ८६२ सदनिका!

पुणे मंडळा अंतर्गत ८६२ सदनिकांचे बांधकाम करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ५४०.७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

--

नागपूर येथे १,४१७ सदनिका!

नागपूर मंडळा अंतर्गत १४१७ सदनिकांचे बांधकाम करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ४१७.५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

--

औरंगाबाद येथे १,४९७ सदनिका

औरंगाबाद मंडळा अंतर्गत १४९७ सदनिकांचे बांधकाम करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात २१२.०८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

---

नाशिक येथे ७४९ सदनिका

नाशिक मंडळाअंतर्गत ७४९ सदनिका बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ७७.३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

---

अमरावती येथे ४३३ सदनिका

अमरावती मंडळाअंतर्गत ४३३ सदनिकांचे बांधकाम करण्याचे प्रस्तावित असून त्यासाठी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात १४६.२४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in